Trách nhiệm miễn trừ

Oversea English, thành viên của UK English và Vietnam Academic Group, chuyên về tiếng Anh du học theo khung năng lực Châu Âu CEFR. Nhằm đảm bảo các hoạt động vừa hợp luật, vừa chính thức và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt của các bên liên quan, nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, tránh hiểu nhầm, Oversea English, CEFR, UK English, Vietnam Academic Group xin tuyên bố về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm miễn trừ chi tiết dưới đây.

LRN là tổ chức khảo thí được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh. Oversea English, CEFR Vietnam, UK English, Vietnam Academic Group đại diện tổ chức khảo thí theo ủy quyền nhưng không can thiệp vào kết quả khảo thí, không đảm bảo đậu hoặc cam kết những nội dung không thuộc thẩm quyền.

Đặc điểm pháp lý của Oversea English và các thành viên

Oversea English là nhãn hiệu thuộc UK English

UK English sở hữu các nhãn hiệu TESOL Gate, CEFR UK, Oversea English. Các nhãn hiệu đều hoạt động dưới pháp nhân UK English. UK English có thể phối hợp với các đối tác tại Việt Nam để sở hữu các kiểm định và chương trình quốc tế.

Quy trình của Oversea English được công nhận

Hoạt động ôn luyện và tổ chức thực hành (PPP) của Oversea English được các đối tác kiểm định và công nhận. Oversea English và UK English không can thiệp vào kết quả cuối cùng khi học viên thi hoặc học với các chương trình của đối tác.

Hoạt động theo mô hình PPP - Practice & Preparation Provider

Tại Việt Nam, các đơn vị tổ chức được hiểu là một PPP (Practice & Preparation Provider) với nhiệm vụ chuẩn bị, ôn luyện, tổ chức thực hành về tiếng Anh nhằm đảm bảo học viên có thể tự tin thi chương trình tiếng Anh quốc tế. PPP không được can thiệp vào kết quả.

Oversea English và UK English không cấp chứng chỉ

Oversea English, UK English không cấp bằng và chứng chỉ. Học viên tham gia chương trình gốc với các đối tác quốc tế của Oversea English và nhận bằng và/hoặc chứng chỉ từ các tổ chức này.

Giấy phép giáo dục từ UK English và các đơn vị liên kết

UK English đều hoạt động dưới giấy phép hoạt động giáo dục của Vietnam Academic Group (VAG) và giấy phép kiểm định của Viện MBA. UK English là một pháp nhân độc lập với quyền ôn luyện và khảo thí các chương trình tiếng Anh.

Oversea English không cam kết những điều không thuộc thẩm quyền

UK English, CEFR UK, TESOL Gate, Oversea English không cam kết những điều không thuộc thẩm quyền như tính công nhận tại cơ quan làm việc sau khi hoàn tất chương trình, khả năng thăng tiến và có việc sau khi tốt nghiệp…

Oversea English không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam, giấy phép của UK English, giấy phép của các đối tác hợp tác với UK English, quyền và nghĩa vụ với các đối tác khoa học, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tếtheo hệ thống công nhận bằng cấp quốc gia NARIC, quy định về quyền và trách nhiệm của các tổ chức kiểm định đối tác, UK English không cam kết:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi đối tác và các quy định, quy trình học thuật của đối tác UK English
  • Không cam kết bằng cấp sẽ được công nhận hoặc tiếp nhận bởi bên thứ 3. Việc tiếp nhận là thẩm quyền của bên thứ 3, không phải của UK English.
  • Không cam kết sau khi ra tốt nghiệp là sẽ mặc nhiên thăng tiến, thành công trong sự nghiệp hoặc các vấn đề phát triển sự nghiệp khác.
  • Không cam kết bằng cấp được mặc nhiên tiếp nhận tại cơ quan đang làm việc (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp. Quyết định thuộc về cơ quan di trú của các nước.
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia khác (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước)

Oversea English cam kết

100% CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH 100%
100% KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ 100%
100% BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP CHÍNH THỨC 100%
100% HƯỞNG QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN CHÍNH THỨC 100%

Các chương trình của Oversea English