Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

Oversea English với các nhóm chương trình của LRN Vương Quốc Anh là chương trình được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh do đó:

  • Quy trình, quá trình, mục tiêu chương trình, mục tiêu đào tạo đều phải được tuân thủ tuyệt đối,
  • Bám sát cả khung năng lực CEFR dành cho tiếng Anh (theo khung năng lực 6 bậc của Châu Âu, không phải khung năng lực Việt Nam đối với các chương trình CEFR UK)

Quy trình kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo UK English duy trì được kiểm định, đồng thời đảm bảo cung cấp chương trình với tiêu chuẩn đồng nhất

Quá trình kiểm soát nhằm đảm bảo mục tiêu đào tạo

Kiểm định các chương trình triển khai tại nước ngoài

Các campus triển khai chương trình Oversea English tại nước ngoài được kiểm định trước khi triển khai chương trình

Đảm bảo các điều kiện chất lượng

Giảng viên, cơ sở vật chất được đảm bảo chất lượng đúng như yêu cầu của đơn vị khảo thí và kiểm định

Tuân thủ quy trình vận hành

Các quy trình vận hành bao gồm quy trình tuyển chọn và tổ chức khảo thí tuân thủ các quy định của bên cấp chứng chỉ và bằng

Khắc phục cải tiến và giảm thiểu lỗi phát sinh

Trong trường hợp có điểm không phù hợp, sẽ triển khai quá trình khắc phục, phòng ngừa và cải tiến nhằm đảm bảo quá trình được cải tiến liên tục

Tiếng Anh du học cho người đi làm