Mô hình học tập hiệu quả với 100% thời gian với tiếng Anh

Liên hệ TESOL Gate

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Chương trình Level 3 in TESOL của LRN Anh Quốc giúp người học sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận là giảng viên tiếng Anh tại các trung tâm Anh Ngữ

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh

Hơn 86,2% người trưởng thành tại Việt Nam đã từng học tiếng Anh (NC XHH, T.S Trang Dương, 2016) nhưng hơn 90% sẽ mất dần năng lực tiếng Anh sau 6 tháng nếu không có môi trường rèn luyện. Ngoài ra, nếu không có môi trường học tập hiệu quả, người học sẽ không thể cải thiện năng lực hoặc cải thiện rất ít.

Oversea English cung cấp mô hình tiếng Anh du học với 100% thời gian học viên phải học và luyện tập tiếng Anh trong môi trường sử dụng tiếng Anh. Điều này không chỉ giúp học viên tự tin (đặc biệt kỹ năng giao tiếp) sau khi tốt nghiệp mà còn giúp gia tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian, đồng thời khi về Việt Nam được cung cấp môi trường học trực tuyến giúp duy trì năng lực tiếng Anh, giảm thiểu việc giảm dần năng lực khi không luyện tập.

Mô hình đào tạo Oversea EnglishOversea English = English Oversea + môi trường tự học tiếng Anh

Học trực tuyến trên hệ thống LMS

Học mọi lúc mọi nơi với bài giảng trực tuyến trên hệ thống LMS trực tiếp với trường đối tác. Hưởng toàn bộ quyền lợi của sinh viên toàn thời gian.

Học trên lớp và thực hành tại nước ngoài

Học viên được tham gia các học và thực hành chuyên sâu trong môi trường sử dụng tiếng Anh tại nước ngoài giúp gia tăng nhanh năng lực tiếng Anh

Môi trường tự học sau khi về Việt Nam

Học viên được cung cấp phương pháp và môi trường để tự học tiếng Anh nhằm giảm thiểu quá trình suy giảm năng lực do thiếu môi trường thực hành

Các yếu tố giúp Oversea English hiệu quả

Oversea English kết hợp giữa môi trường học tập chuyên tiếng Anh, bài giảng hiệu quả và môi trường duy trì năng lực tiếng Anh sau khi về nước.

 • Học tại môi trường sử dụng tiếng Anh giúp tiếp xúc tiếng Anh toàn thời gian.
 • Kết hợp giữa hệ thống đào tạo trực tuyến và thực hành tại lớp hoặc tại hiện trường
 • Cung cấp môi trường học trực tuyến theo mô hình tiếng Anh tự học giúp giảm thiểu quá trình suy giảm năng lực tiếng Anh do thiếu môi trường sử dụng.

3 tác lực giúp học viên gia tăng, duy trì và tránh suy giảm năng lực tiếng Anh

Tỉ lệ thành công của mô hình đào tạo Oversea English

Quá trình đảm bảo chất lượng của Oversea English

Toàn bộ chương trình được triển khai bởi Oversea English đã được kiểm định và công nhận bởi LRN UK với các tiêu chí:

 • Đảm bảo bộ máy tổ chức, giảng viên và quá trình thông tin nội bộ.
 • Đảm bảo mục tiêu của môn học và từng buổi giảng
 • Có quy trình vận hành cho từng công đoạn từ tiếp nhận sinh viên đến quá trình luyện thi và khảo thí (theo lịch và tổ chức của LRN CEFR toàn cầu).
 • Có quy trình xử lý điểm không phù hợp.
 • Có quy trình khắc phục, phòng ngừa và cải tiến.

Chương trình được triển khai với công tác kiểm soát chất lượng ở 3 nhóm quy trình:

 • Chất lượng của hệ thống đào tạo trực tuyến
 • Chất lượng của quá trình đào tạo trên lớp
 • Chất lượng quá trình ôn tập
 • Chất lượng của quá trình kiểm soát tính nghiêm ngặt trong khảo thí (theo lịch LRN CEFR toàn cầu)

Quá trình triển khai của Oversea English được kiểm soát nghiêm ngặt bởi LRN UK và UK English. Trong trường hợp có điểm không phù hợp, sẽ triển khai quá trình khắc phục, phòng ngừa và cải tiến nhằm:

 • Đảm bảo sai sót được nhận diện
 • Đảm bảo sai sót được khắc phục
 • Đảm bảo sai sót được phòng ngừa và không tái diễn trong tương lai

Các chương trình của Oversea English