Chương trình Kiểm định và công nhận

Chương trình tiếng Anh du học Oversea English triển khai theo khung năng lực Châu Âu CEFR và để đảm bảo chất lượng, được kiểm định và công nhận tại các quốc gia khác thì điều kiện tiên quyết phải được kiểm định tại quốc gia cấp bằng. Tại Anh Quốc, đơn vị kiểm định phải là Ofqual Vương Quốc Anh.

100% chương trình Oversea English triển khai là chương trình CEFR của LRN Vương Quốc Anh, được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh. Căn cứ khung năng lực Anh Quốc RQF, khung năng lực Châu Âu EQF, khung năng lực Châu Úc AQF, khung năng lực Asean ARQF và khung năng lực Việt Nam VQF, các chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực CEFR của LRN đủ điều kiện cần để công nhận tại Châu Âu, Châu Úc, Châu Á và Việt Nam.

Chương trình Oversea English là sự kết hợp giữa tính hiệu quả của mô hình đào tạo và giá trị của chứng chỉ sau khi tốt nghiệp.

Mã kiểm định Ofqual của LRN CEFR

Các chương trình tiếng Anh nếu không được kiểm định bởi Ofqual sẽ khó đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng, tính công nhận khi sử dụng chứng chỉ trong môi trường làm việc.

Lợi thế khi tham gia khảo thí chương trình CEFR được kiểm định

Khi tham gia các chương trình CEFR được kiểm định, học viên được

  • Đảm bảo chất lượng chương trình và quá trình đào tạo.
  • Đảm bảo tính công nhận chứng chỉ hoặc bằng cấp sau khi ra trường.
  • Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn.
  • Dễ dàng được tiếp nhận vào doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

"Can Do" của hệ thống đào tạo Oversea English

LRN CEFR được công nhận toàn cầu, trong đó có Việt Nam

Tất cả các chương trình LRN CEFR được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh theo khung năng lực RQF áp dụng cho Anh Quốc.

  • Công nhận tại Vương Quốc Anh theo kiểm định Ofqual
  • Công nhận tại Châu Âu theo khung năng lực EQF
  • Công nhận tương đương tại Châu Úc theo khung năng lực AQF
  • Công nhận tương đương tại Châu Á và ASEAN
  • Công nhận tương đương theo khung năng lực tiếng Anh 6 bậc Việt Nam

Tại Anh Quốc, các chương trình tiếng Anh cần được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh

Tương đương giữa CEFR với IELTS

Liên hệ TESOL Gate

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Chương trình Level 3 in TESOL của LRN Anh Quốc giúp người học sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận là giảng viên tiếng Anh tại các trung tâm Anh Ngữ

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh

Các chương trình tiếng Anh du học Oversea English