Khác biệt Oversea English

“Tiếng Anh là kỹ năng, để thành thạo tiếng Anh cần có sự cố gắng của bản thân và môi trường sử dụng tiếng Anh. Các kỹ thuật khác chỉ mang tính bổ trợ."
Founder of Oversea English
TS. Dũng Nguyễn

0

Quốc gia du học

0

Đảm bảo kết quả (*)

0

Môi trường giao tiếp tiếng Anh

0

Lấy chứng chỉ quốc tế

Giới thiệu Oversea English

Oversea English là hệ thống du học tiếng Anh dành cho người đi làm, kết hợp giữa học tại môi trường giao tiếp 100% bằng tiếng Anh kết hợp hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến.

Các chương trình của Oversea English hướng đến mục tiêu giúp người học có thể cải thiện tiếng Anh ngay sau khi tham gia từng đợt, tạo điều kiện học tập và trau dồi tiếng Anh trong quá trình làm việc, tích lũy năng lực để lấy chứng chỉ quốc tế.

100% chứng chỉ do Oversea English hợp tác triển khai đều được kiểm định và công nhận bởi Vương Quốc Anh như LRN, Cambridge…

Chương trình Kiểm định và công nhận

Oversea English là hệ thống du học tiếng Anh. Các chương trình tiếng anh du học của Oversea English được kiểm định bởi Vương Quốc Anh theo hệ thống CEFR Vương Quốc Anh

read more
Mô hình học tập hiệu quả với 100% thời gian với tiếng Anh

Oversea English là hệ thống du học tiếng Anh. Các chương trình tiếng anh du học của Oversea English được kiểm định bởi Vương Quốc Anh theo hệ thống CEFR

read more
Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

Oversea English là hệ thống du học tiếng Anh. Các chương trình tiếng anh du học của Oversea English được kiểm định bởi Vương Quốc Anh theo hệ thống CEFR

read more

Năng lực mà TESOLGate hướng đến

Tâm lý giáo dục

Năng lực giúp người học hiểu được người học và môi trường giảng dạy.

Công nghệ giảng dạy

Giúp giảng viên có thể ứng dụng công nghệ, các phương tiện giảng dạy hiện đại

Phát triển bài giảng

Giúp giảng viên xây dựng một cách khoa học Sylabus và mô hình triển khai

Đo lường hiệu quả

Giúp giảng viên có thể đánh giá hiệu quả của chương trình mà mình đào tạo hoặc của người khác

Chiến lược giảng dạy

Giúp giảng viên làm chủ tiết học và lớp học, phát huy hiệu quả bài giảng

Đào tạo cho người khác

Giảng viên có thể đào tạo cho giảng viên khác hoặc hướng dẫn giảng viên khác cải tiến chương trình

Kiểm định & Công nhận

Các chương trình hợp tác quốc tế của TESOL Gate