Tiếng Anh du học cho người bận rộn

Khác biệt

Chương trình Kiểm định và công nhận

Oversea English là hệ thống du học tiếng Anh. Các chương trình tiếng anh du học của Oversea English được kiểm định bởi Vương Quốc Anh theo hệ thống CEFR Vương Quốc Anh

read more
Mô hình học tập hiệu quả với 100% thời gian với tiếng Anh

Oversea English là hệ thống du học tiếng Anh. Các chương trình tiếng anh du học của Oversea English được kiểm định bởi Vương Quốc Anh theo hệ thống CEFR

read more
Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

Oversea English là hệ thống du học tiếng Anh. Các chương trình tiếng anh du học của Oversea English được kiểm định bởi Vương Quốc Anh theo hệ thống CEFR

read more

Quốc gia du học tiếng Anh

Philippines

Philippines nổi tiếng về đào tạo tiếng Anh với chi phí tiết kiệm

Malaysia

Malaysia đa dạng sắc tộc, môi trường giao tiếp và học thuật hoàn hảo với chi phí hợp lý

Singapore

Địa điểm học tập đỉnh cao với môi trường giao tiếp quốc tế và đa văn hóa

Vương Quốc Anh

Cái nôi của tiếng Anh với đầy đủ bản sắc và văn hóa Anh

Các chương trình Oversea English

LRN CEF A1 Mã kiểm định Ofqual 603/0506/X

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR A1 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1) (CEF A1), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 603/0506/X là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ cơ bản nhất trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

LRN CEF A1 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

LRN CEF A2 Mã kiểm định Ofqual 603/0524/1

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR A1 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) (CEF A2), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 601/0524/1 là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 2 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR LRN.

CEF A2 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

LRN CEF B1 Mã kiểm định Ofqual 601/8050/X

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR B1 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 601/8050/X là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 3 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

LRN CEFR B1 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

LRN CEF B2 Mã kiểm định Ofqual 601/8051/1

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR B2 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 601/8051/1 là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 4 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

LRN CEFR B2 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

LRN CEF C1 Mã kiểm định Ofqual 601/8055/9

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR C1 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 601/8055/9 là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 5 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

LRN CEFR C1 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

LRN CEF C1 Mã kiểm định Ofqual 601/8054/7

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR C2 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 601/8054/7 là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 6 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

LRN CEF C2 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

Học tiếng Anh hiệu quả cần học trong môi trường sử dụng 100% tiếng Anh

Oversea English là hệ thống tiếng Anh du học đầu tiên ứng dụng mô hình đào tạo tiếng Anh Sanwich, trong đó kết hợp giai đoạn du học ngắn ngày với giai đoạn học tập, chuẩn bị tại Việt Nam.

Khác biệt

  • Giao tiếp tại quốc gia có môi trường sử dụng 100% tiếng Anh
  • Không ảnh hưởng đến công việc hiện tại với hệ thống bổ trợ năng lực tại Việt Nam và hệ thống hỗ trợ trực tuyến.
  • Đào tạo tập trung và khép kín với 100% thời gian tập trung vào sử dụng tiếng Anh giúp gia tăng tối đa tính hiệu quả.
  • Chứng chỉ quốc tế được kiểm định và công nhận toàn diện

Đối tác